BẠN TIN CHÚA CHƯA?

Thượng Đế hay Đức Chúa Trời – cũng chính là Ông Trời của người Việt – rất yêu bạn. Ngài có kế hoạch kỳ diệu cho cuộc đời bạn.

Kinh Thánh Tân Ước, sách Giăng 3:16 chép: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”.

Giăng 10:10 cho biết lý do Đức Chúa Giê-xu – con Đức Chúa Trời – đã đến thế gian: “…Ta đã đến để mọi người được sự sống và sống cách phong phú”. Điều gì đã khóa chặt tình yêu của Thượng Đế dành cho bạn? Điều gì đang ngăn cản không cho bạn có một đời sống phong phú?

Con người bị tội lỗi làm cho hư hoại, xa cách với Thượng Đế. Hậu quả là con người không biết Thượng Đế có một chương trình kỳ diệu dành cho mỗi cuộc đời mình. Rô-ma 3:23 xác nhận: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”, và “Tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23). Thượng Đế tạo nên chúng ta để có mối tương giao cha con, bằng hữu với Ngài. Tuy nhiên, con người đã mang tội vào thế giới và xa cách Thượng Đế, hủy phá mối liên lạc mà Ngài đã định cho chúng ta.

Đức Chúa Giê-xu là giải pháp duy nhất của Thượng Đế cho tội lỗi con người. Qua Đức Chúa Giê-xu, chúng ta được tha thứ tội lỗi, được phục hòa quyền tương giao với Ngài: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8).

Vậy, bạn cần biết và tin nhận Ngài để được cứu: “…Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh” (I Cô-rinh-tô 15:3-4).

Chính Chúa Giê-xu tuyên bố rằng Ngài là đường lối duy nhất của sự cứu rỗi. “Ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Vậy, làm thế nào để tôi có thể nhận được món quà kỳ diệu của sự cứu rỗi?

Con người phải đặt đức tin vào Giê-xu là Cứu Chúa để nhận món quà của sự cứu rỗi, và biết kế hoạch kỳ diệu của Thượng Đế dành cho mình. “Những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con Thượng Đế” (Giăng 1:12).

“Hãy tin Chúa Giê-xu, anh sẽ được cứu” (Công vụ 16:31). Chúng ta được cứu nhờ chỉ nhờ ân điển, qua đức tin duy nhất nơi Chúa Giê-xu (Ê-phê-sô 2:8-9)

Nếu bạn bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, bạn hãy thưa với Thượng Đế những lời sau: “Lạy Chúa, con biết con có tội chống nghịch Ngài nên đáng bị hình phạt, nhưng Chúa Giê-xu đã gánh lấy hình phạt thay cho con nhờ đó trong đức tin vào Chúa Giê-xu con được tha thứ. Con xin từ bỏ tội lỗi của con và đặt niềm tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì ân điển kỳ diệu và sự tha thứ của Ngài. A-men!”.

* Lưu ý: Bạn hãy liên lạc với chúng tôi hoặc Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn ở nơi nào gần bạn nhất để được hướng dẫn cụ thể, chi tiết. Trân trọng.

Chúa yêu bạn, và Ngài đang chờ đợi bạn!

Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam