Lược sử Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn VN

Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam được thành lập năm 1988, bởi sự dẫn dắt và xức dầu của Đức Thánh Linh. Hơn 30 năm trôi qua, từ vài tín hữu đầu tiên, Hội Thánh đã tăng trưởng mạnh mẽ với trên 14.000 tín hữu, và 263 điểm nhóm trải dài tại 38 tỉnh thành trên cả nước. Được sự kêu gọi và dẫn dắt của Đức Thánh Linh, Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam đã mở ra các Mục vụ để giải cứu những người đang chìm đắm trong tệ nạn xã hội như ma túy, rượu chè, cờ bạc, mãi dâm... giúp đỡ hàng ngàn người từng bước thoát khỏi tội lỗi trong Danh Quyền năng của Đức Chúa Jesus, và quay về với Chúa. Đến nay, Ủy ban Giải cứu tệ nạn xã hội với sự dẫn dắt của Chúa đã có trên 30 cơ sở được thành lập, tiếp tục sứ mạng mang Tin Lành đến với mọi người, mọi giới, mọi dân tộc. Amen! Hallelujah! Mọi vinh hiển thuộc về Ba ngôi Thánh Đức Chúa Trời!

Tin tức gần đây