GIỚI THIỆU

Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam được thành lập bởi Cơ đốc nhân Việt Nam, có tâm tình muốn làm Muối của đất và Ánh sáng cho thế gian, thông qua các hoạt động làm lành, sống đạo, kính Chúa, yêu tha nhân.